دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
تابلو اعلانات
1398/09/17
شماره تماس هيأتهاي بازرسي انتخابات شهرستانها شماره تماس هيأتهاي بازرسي انتخابات شهرستانها

رديف

شهرستان

شماره تماس

1

خرم آباد

06633354751

2

بروجرد

06642512140

3

پلدختر

06632223975

4

ازنا

06643424113

5

دلفان

06632734545

6

دوره چگني

06633150898

7

رومشگان

06632652210

8

سلسله

06632528952


9

اليگودرز

10

دورود

06643222010

06643228883

06643225296

11

كوهدشت

تعداد بازدید : 184
Powered by DorsaPortal