دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
پاسخگویی بر خط تلفن 111مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان صورت پذیرفت.
پاسخگویی بر خط تلفن 111مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان صورت پذیرفت. آقای آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از طریق تلفن 111 پاسخگوی مطالبات مردمی شد

صبح امروز آقای آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان با حضور در محل سامد استانداری از طریق تلفن 111 پاسخگوی شکایات، درخواست ها و انتقادات مردمی شد.

1398/11/30
Powered by DorsaPortal