دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111
مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111 پاسخگويي برخط تلفن 111 خانم فتحي بيرانوند مديركل بيمه سلامت استان به مطالبات مردمي انجام شد.
امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 98خانم فتحي بيرانوند مديركل بيمه سلامت استان با حضور در محل سامد استانداري پاسخگوي تماس هاي مردمي از طريق تلفن 111 شد. در اين برنامه پاسخگويي كه از ساعت10 تا 12 انجام شد هم استاني هاي عزيز درخواست هاي خود را كه عمدتا در خصوص پرداخت خسارت هاي مربوط به بيمه بودند را مطرح كردند.
1398/11/15
Powered by DorsaPortal