دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي
برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي جلسه ملاقات مردمي آقاي دريكوند برگزار شد
1398/11/14
Powered by DorsaPortal