دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
مديركل پست استان مهمان امروز سامد
مديركل پست استان مهمان امروز سامد مديركل پست استان آقاي ناظري صبح امروز پاسخگوي درخواست هاي مردمي از طريق تلفن 111شد.
صبح امروز آقاي ناظري مديركل پست استان با حضور در محل سامد استانداري از ساعت 10تا12پاسخگوي درخواست ها و شكايات مردمي از طريق تلفن 111شد.
1398/11/13
Powered by DorsaPortal