دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مدير عامل شركت آب منطقه اي استان صورت پذيرفت.
پاسخگويي بر خط تلفن 111 مدير عامل شركت آب منطقه اي استان صورت پذيرفت. آقاي ميرزايي مدير عامل شركت آب منطقه اي استان از طريق 111 پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
صبح امروز آقاي ميرزايي مدير عامل شركت آب منطقه اي استان با حضور در محل سامد استانداري از طريق تلفن 111 پاسخگوي شكايات، درخواست ها و انتقادات مردمي شد.
1398/11/08
Powered by DorsaPortal