فرماندار شهرستان سلسله پاسخگوی مطالبات مردمی شد.
آقای خسروی فرماندار شهرستان سلسله از طریق تلفن 111 پاسخگوی مطالبات مردمی شد.

صبح امروز آقای خسروی فرماندار شهرستان سلسله با حضور در محل سامد استانداری پاسخگوی درخواست ها و انتقادات مردمی از طریق تلفن 111 شد. 

تاریخ:
1399/02/27
تعداد بازدید:
123
منبع:
Powered by DorsaPortal