930
1
عملكرد 6ماهه اول سال جاري

عملكرد 6 ماهه اول سال 98 واحد ارزيابي عملكرد

 1- انجام فرآيند ارزيابي عملكرد دفاتر ستادي استانداري در قالب جشنواره شهيد رجايي در ابنداي سال 98 در دو بعد     شاخص هاي عمومي و اختصاصي در سه مرحله خودارزيابي، كارشناسي و نهايي.

2- انجام فرآيند ارزيابي عملكرد فرمانداري هاي استان در در قالب شاخص هاي اختصاصي و در 8 محور، طي 3 مرحله خود ارزيابي، كارشناسي دفاتر تخصصي استانداري و نهايي توسط دفتر مديريت عملكرد.

3- انجام فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان بر اساس بند 3 ماده 4 دستورالعمل ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي و پيماني و كاركنان قراردادي مشمول ماده 5 خدمات كشوري كه 30 درصد امتياز ارزيابي مديران استاني توسط استاندار و مديران شهرستاني توسط فرماندار تخصيص خواهد يافت.

4- برگزاري جلسات كميته مديرت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم و اجراي مصوبات و همچنين اجراي مصوبات كارگروه توسعه مديريت استانداري و ارائه گزارش اجرايي آن به كارگروه.

5- انجام فرآيند ارزيابي عملكرد 6 ماهه اول سال 98 دفاتر ستادي استانداري و فرمانداري هاي استان بر اساس جدول زمانبندي در راستاي اجرايي شدن مصوبه كارگروه توسعه مديريت استانداري و اعلام نتايج و ارائه گزارش به مديركل بازرسي.

6- انعقاد تفاهم نامه با مديران دستگاههاي اجرايي استان در راستاي انجام فرآيند ارزيابي عملكرد سال 98 و انجام فاز اول اين فرآيند و تكميل فرم هاي مربوطه جهت ارائه به استاندار محترم.

7- شناسايي گلوگاههاي فسادخيز استانداري و دستگاههاي اجرايي استان و راههاي اصلاحي جهت رفع نقاط آسيب پذير.

8- برگزاري جلسات توجيهي در قالب ويدئوكنفرانس جهت آگاهي بخشي به رابطين ارزيابي عملكرد استانداري و فرمانداري هاي استان و رفع ابهامات و سوالات احتمالي.

 

عملكرد 6 ماهه اول سال 98 واحد سامد

1- ثبت و ارجاع موارد دريافتي

ثبت و ارجاع موارد دريافتي در نرم افزار سامد صورت مي پذيرد كه شامل تمامي درخواست ها ،شكايات ، پيشنهادات ،گزارشات و ... مي باشد كه از طريق مراجعه حضوري افراد ، تماس با تلفن 111و ساير درگاه هاي مرتبط واصل مي­گردند.

- از ابتداي سال 1398 تا تاريخ 30/6/1398 تعداد 676 مورد از طريق اين سامانه سامد استان لرستان ثبت و به كارتابل سامد مديران دستگاه­هاي اجرايي ارسال گرديده است.از اين تعداد 214 مورد دريافتي از طريق تلفن 111 ، 413 مورد مراجعه حضوري متقاضيان، 10 مورد ملاقات با استاندار،10 مورد نامه هاي دريافتي دفتر مقام معظم رهبري و 9 مورد  مربوط به سفرهاي شهرستاني استاندار محترم لرستان مي باشد.

2-سامانه تلفني 111

كارشناسان سامانه­ي تلفني 111 كه درگاه اصلي سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت به شمار مي­آيد در 6 ماهه اول سال 98 با تعداد 11771 تماس و5264  دقيقه مكالمه در دو بخش كارشناسي و پيگيري نامه ها اقدام به پاسخگويي، مشاوره ، ثبت موارد و پيگيري نامه­هاي واصله نموده اند.

3- پاسخگويي بر خط مديران استان لرستان

واحد سامد استان لرستان جهت ايجاد بستر مناسب جهت تعامل بيشتر مردم و مسئولين ، اقدام به برگزاري جلسات پاسخگويي برخط مديران از طريق تلفن 111 نموده است

 

حضور فرمانداران در سامد

حضور معاونين دستگاه هاي اجرايي استان در سامد

 

نام فرمانداري

تاريخ حضور

نام دستگاه

تاريخ حضور

1

فرمانداري پلدختر

1398/05/27

اداره كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان

1398/05/13

2

 

 

اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان

1398/05/16

3

 

 

شهرداري خرم آباد

1398/06/03

4

 

 

شركت توزيع نيروي برق استان

1398/06/04

5

 

 

دانشگاه علوم پزشكي استان

1398/06/05

6

 

 

اداره كل آموزش و پرورش استان

1398/06/06

7

 

 

جهاد كشاورزي استان

1398/06/10

8

 

 

اداره كل بهزيستي استان

1398/06/13

* از ابتداي سال جاري تا كنون تعداد 8 نفر از مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان و نيز يكي از فرمانداران استان در محل سامد حاضر و از طريق تلفن 111 پاسخگويي برخط مسائل و مشكلات هم استاني هاي عزيز بوده اند. لازم به ذكر مي باشد هر كدام از دستگاه هاي مربوطه 72 ساعت قبل از حضور مدير، تبليغات لازم اعم از نصب بنر ، درج خبر در كانال هاي فضاي مجازي و .... را انجام مي دهد.

 4- برنامه ريزي و ارائه گزارش مربوط به ملاقات مردمي چهره به چهره مديران دستگاه­هاي استان لرستان

انجام برنامه­ريزي سالانه مربوط به ملاقات مردمي چهره به چهره مديران دستگاه­هاي اجرايي استان در سال 98، دريافت و تنظيم گزارشات فصلي مربوط به تمامي دستگاه ها و انعكاس گزارشات مذكور به مركز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري.

5ثبت موارد مربوط به ملاقات چهره به چهره استاندار

تعداد 10 مورد مطروحه در جلسه ملاقات مردمي استاندار محترم در سامانه سامد ثبت و به متقاضيان اطلاع رساني گرديد.

6- ارزيابي عملكرد سامد دستگاه ها

ارزيابي عملكرد سال 97 دستگاه هاي متصل به سامانه سامد توسط كارشناسان سامد استان در خرداد ماه سال جاري انجام و نتايج به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان منعكس گرديد

عملكرد 6 ماهه اول سال 98- واحد حقوقي

عملكرد

واحد سنجش

وظايف

رديف

72

تعداد

پرونده هاي قضايي

 

1

29

تعداد

ديوان عدالت اداري

 

2

18

تعداد

هيات حل اختلاف دستگاههاي اجرايي

 

2

135

جلسه

جلسات دادرسي

 

3

53

تعداد

تنظيم لوايح قضايي

 

4

42

تعداد

قراردادها

 

5

21

تعداد

استعلامات حقوقي دستگاههاي اجرايي

 

6

23

تعداد

تنظيم گزارشات تخصصي

 

7

326

تعداد

بررسي و پاسخگويي به شكايات حقوقي مردمي

 

8

23

نفر

معاضدت قضايي همكاران استانداري و واحدهاي تابعه

 

9

45

جلسه

جلسات تخصصي

 

10

10

تعداد

بازرسيهاي حقوقي

 

11

115

تعداد

مشاوره تخصصي به واحدهاي ستادي استانداري و تابعه

 

12

82

تعداد

مكاتبات

 

13

9

تعداد

شكايات پورتال وزارت كشور

 

14

عملكرد 6 ماهه اول كميته نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان لرستان:

با عنايت به آغاز فعاليت كميته نظارت و بازرسي مركزي و قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده، گزارش اقدامات صورت گرفته كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي استان لرستان به شرح ذيل بيان مي شود:

* ارسال حكم دبير كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي استان به دستگاه هاي اجرايي.

* مكاتبه با دستگاه هاي عضو كارگروه جهت معرفي مدير،معاونين يا نمايندگان تام الاختيار جهت همكاري با كارگروه.

* مكاتبه با فرمانداران جهت معرفي معاونين فرماندار، يا نمايندگان تام الاختيار جهت همكاري با كارگروه.

* مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي جهت هماهنگي در خصوص نحوه انجام قراردادها.

* مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي جهت ارسال گزارش از اقدامات و فعاليت هايشان در خصوص سيل اخير.

* تشكيل هيات هاي تخصصي و فني و حقوقي در خصوص قراردادها .

* مكاتبه با اداره كل مديريت بحران جهت ارسال گزارش در خصوص آخرين برآورد خسارت ها.

* صدور حكم اعضاي كارگروه حوزه ستادي توسط دبير كارگروه نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي استان.

* تشكيل جلسات كميته نظارت و بازرسي قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده استان با حضور اعضاء اين كميته (1- مدير كل محترم اطلاعات استان 2- رئيس محترم جهاد كشاورزي3-مدير كل محترم راه و شهرسازي4- مدير كل محترم بازرسي 5- مدير كل محترم ديوان محاسبات)

* سركشي و بازرسي هاي متعدد از مناطق سيل زده و ارسال گزارشات مربوط به آن به مقامات مافوق

* ارسال اخبار سطح استان از بدو شروع سيل در فروردين 98 به مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور

گزارش عملكرد كميته نظارت ارزيابي ستاد اربعين حسيني استان :

*تشكيل جلسات كميته نظارت و ارزيابي جهت هماهنگي و تشريح وظايف هر يك از اعضاء

*صدور ابلاغ براي هر يك از اعضاء

*مكاتبه با روساي ساير كميته ها جهت ارائه گزارش مستند و مصور از اقدامات انجام شده .

*مكاتبه با فرمانداران جهت ارائه گزارش مستند و مصور از اقدامات انجام شده .

*اجرايي نمودن فرم ارزيابي كميته ها با توجه به اهداف مد نظر هر كميته.

* بازديد ميداني از مواكب داخل استان

* بازرسي و اخذ گزارش از فعاليت هاي كميته هاي مختلف ستاد اربعين استان

* بازديد ميداني از راه ها ، جادهها و مراكز خدمات رسان به زائرين حسيني در داخل و خارج از استان توسط اعضاي كميته نظارت و ارزيابي

1398/09/23
Powered by DorsaPortal