دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
 مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
اخبار دفتر
بازدید آقای دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از بخش بیماران مشکوک به کرونا بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بازدید آقای دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری از بخش بیماران مشکوک به کرونا بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
بازدید آقای دریکوند مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان از بخش بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
1398/12/10
سامانه رسیدگی به شکایات انتخاباتی آماده دریافت شکایات و انتقادات انتخاباتی هم استانی های عزیز می باشد سامانه رسیدگی به شکایات انتخاباتی آماده دریافت شکایات و انتقادات انتخاباتی هم استانی های عزیز می باشد
شما می توانید از قسمت تابلو اعلانات سایت دفتر بازرسی آیتم سامانه رسیدگی به شکایات انتخابات را انتخاب و پس از ورود به سامانه نسبت به درج پیام خود اقدام نمایید.
1398/12/01
پاسخگویی بر خط تلفن 111مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان صورت پذیرفت. پاسخگویی بر خط تلفن 111مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان صورت پذیرفت.
آقای آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از طریق تلفن 111 پاسخگوی مطالبات مردمی شد
1398/11/30
مديركل تامين اجتماعي استان پاسخگوي مطالبات مردمي شد. مديركل تامين اجتماعي استان پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
آقاي جهاني مديركل تامين اجتماعي استان از طريق تلفن 111پاسخگوي مطالبات مردمي شد.
1398/11/20
مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111 مديركل بيمه سلامت استان پاسخگوي تلفن 111
پاسخگويي برخط تلفن 111 خانم فتحي بيرانوند مديركل بيمه سلامت استان به مطالبات مردمي انجام شد.
1398/11/15
برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي برگزاري برنامه ملاقات مردمي مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي
جلسه ملاقات مردمي آقاي دريكوند برگزار شد
1398/11/14
Powered by DorsaPortal